Falca | Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej

  • Wiek: 10+
  • Rozmiar: Średni
  • Stosunek do dzieci: nieznany
  • Stosunek do innych zwierząt: łagodny
  • Kontakt do wolontariusza: 571928811

Falca jest bardzo wycofana i nieufna. Potrzebuje bezpiecznego kąta gdzie mogłaby sobie jeszcze pożyć. Falca nie słyszy. Jest wyjątkowo łagodna.