O nas

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/377/94 z dn. 26 kwietnia 1994 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym obsługującym 7 gmin (Nysa, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce, Głuchołazy, Prudnik oraz Niemodlin) i przystosowanym do utrzymywania bezdomnych psów.
Wymienione gminy partycypują proporcjonalnie do ilości mieszkańców je zamieszkujących w kosztach utrzymania schroniska na podstawie zawartych umów.
Siedzibą schroniska jest obiekt komunalny po byłej szkole podstawowej, usytuowany na działce o pow. 0,26 ha we wsi Konradowa. Budynek szkoły w 1994 roku zaadaptowano na cele schroniska. Znajdują się tam:

  • pomieszczenia biurowo-socjalne,
  • pomieszczenie wydawania i przyjmowania psów,
  • magazyn sprzętu i wyposażenia, kuchnia z magazynami karmy,
  • kotłownia
  • część mieszkalna.

Na terenie schroniska znajdują się 4 boksy dla psów, które podzielone są na 13 wybiegów. Schronisko przystosowane jest do utrzymywania ok. 60 szt. zwierząt dziennie.
Prowadzącym schronisko jest Gmina Nysa a schronisko wchodzi w skład Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie. Osoby zatrudnione w schronisku są pracownikami wspomnianego wydziału.
Psy przebywające w schronisku są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Zwierząt (zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały) i pochodzą z terenów gmin partycypujących w kosztach jego utrzymania. W wyjątkowych przypadkach kierownik schroniska może wyrazić zgodę na przyjęcie psa, który posiada właściciela, gdy ten stał się niezdolny do pełnienia opieki nad zwierzęciem (np. ciężka choroba).
Działalność schroniska reguluje Ustawa o ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa – uchwalony przez Radę Miejską w Nysie, oraz Regulamin wewnętrzny Schroniska.

Psa ze schroniska można adoptować. O adopcję psa może ubiegać się osoba pełnoletnia, posiadająca przy sobie dowód tożsamości. Powinna mieć również obrożę ze smyczą i/lub klatkę transportową dla psa.
Do adopcji przekazuje się zwierzęta zdrowe, odrobaczone, zaszczepione przeciwko wściekliźnie i wysterylizowane/kastrowane.
Adopcja wiąże się z opłatą adopcyjną w zależności od wielkości zwierzęcia i rasy:

  • mały pies– 20 zł,
  • duży – 30 zł
  • rasowy – 60 zł.

Schronisko prowadzi również pośrednictwo w bezpłatnej adopcji kotów.
Zainteresowani adopcją mogą zgłaszać się osobiście do schroniska – 48-303 Nysa, Konradowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00 – 14.00.
Informacje o zwierzętach do adopcji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (0-77) 4 31 04 99.
W dniach wolnych od pracy lub po godzinach pracy schroniska w sytuacjach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia lub stwarzania realnego zagrożenia dla ludzi, Gmina Nysa zapewnia dyżur lekarza weterynarii. Interwencje są podejmowane na zlecenie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, Straży Miejskiej w Nysie, Straży Pożarnej lub Policji w Nysie.