Wolontariat

Wolontariusze to osoby chcące pomagać bezbronnym, bezdomnym zwierzętom w ramach swojego wolnego czasu. Mają ku temu ważne powody. Dla jednych jest to potrzeba serca, dla innych chęć niesienia pomocy, ulżenia w cierpieniu. Obojętnie od celu, z jakiego ktoś angażuje się w wolontariat, musimy pamiętać, że każda taka nieodpłatna praca niesie za sobą korzyści. Warunkiem jest jednak włączenie się w działania całym sercem, danie cząstki siebie. Wolontariusz pracujący w schronisku wykonujący nieodpłatne świadczenia na rzecz zwierząt ma poczucie satysfakcji, gdy pomaga. Cieszy go fakt, że może zrobić coś dobrego, ulżyć psiakom w potrzebie, wykonać pracę, która dla innej osoby może być ciężka lub niemożliwa, a jego kosztuje tak niewiele. Dla wielu osób pomaganie staje się celem życiowym, daje im możliwość poczucia się potrzebnym, docenianym, ważnym. Praca w ramach wolontariatu pozwala również na wyrobienie nowych umiejętności oraz wykorzystanie tych, które już posiadamy.

Do naszych zadań należy:

  • Wyprowadzanie psów na spacery
  • Czesanie
  • Strzyżenie
  • Kąpiele
  • Sprzątanie
  • Wizyty przed i po adopcyjne
  • Organizacja zbiórek
  • Organizacja wydarzeń
  • Promocja schroniska, i świadomych adopcji
  • Edukacja prozwierzęca
Zapraszamy na nasz fanpage na portalu facebook