Ciapek

  • Wiek: 16 lat
  • Rozmiar: Średni
  • Stosunek do dzieci: nieznany
  • Stosunek do innych zwierząt: przyjazny
  • Kontakt do wolontariusza: 571928811